flet
Instrument dęty drewniany z bocznym otworem służącym do zadęcia, o wysokiej skali c1 - c4, dużych możliwościach technicznych i znacznej ruchliwości. Posiada barwę miękką i łagodną w dźwiękach niskich i ostrą w wysokich. Stosowany jest jako instrument solowy, a w utworach orkiestrowych powierza mu się partie melodyczne i figuracyjne.