klarnet
Instrument dęty drewniany o ciepłej i soczystej barwie, ciemniejszej w niskich dźwiękach, jaśniejszej i wyraźniejszej w wysokich. Posiada duże moiżliwości techniczne - stosowany w zespołach i jako instrument solowy. Skala d - b3