tr±bka
Mały instrument dęty blaszany o barwie jasnej, metalicznej, o skali e - c3. Zastosowanie wentyli umożliwia wydobycie pełnej skali chromatycznej.