wiolonczela
Instrument smyczkowy. Cztery struny strojone w kwintach C, G, d, a, umożliwiaj± uzyskanie skali powyżej 5 oktaw. Barwa dżwięku soczysta, bardzo ¶piewna. Stosowana jako instrument solowy. Wchodzi w skład orkiestry symfonicznej i wielu innych zespołów orkiestrowych i kameralnych.