Okno programu
Aby obejrzeć okno programu z objaśnieniami kliknij: 
Przyciski w górnej części okna programu mają swoje opisy , które pojawiają się chwilę po wskazaniu ikony kursorem myszy.
W MuseScore 1.3 wraz z otwarciem programu otwiera się przykładowa partytura: Reunion_Example.
Przy pierwszym zetknięciu się z programem pozwala ona na zapoznanie się z podstawami nawigacji i edycji.

Rozmiar i położenie partytury
Każda partytura po otwarciu ustawiona jest do lewego górnego narożnika okna roboczego i ma wielkość 100%. Rozmiar można zmieniać wybierając odpowiednią wartość w polu Powiększenie .
Położenie partytury na ekranie można zmieniać przesuwając niebieską ramkę w okienku nawigatora na dole ekranu.

Z prawej strony ekranu widoczne jest okno MuseScore Connect. Daje ono m.in. dostęp do internetowych zasobów partytur MuseScore.
Okno to otwieramy i zamykamy przyciskiem na pasku narzędziowym lub z klawiatury F7.
Porady:
Możliwa jest zmiana położenia partytury myszą. Przy wyłączonym trybie wpisywania nut przeciągamy partyturę LPM, łapiąc precyzyjnie w dowolnym pustym miejscu lub na szarym polu poza nią. Kursor ma kształt poczwórnej strzałki .
Rozmiar i położenie partytury można także zmieniać używając kółka myszy:
Przesuwanie w pionie - kręcenie kółkiem
Przesuwanie w poziomie - kręcenie kółkiem z naciśniętym Shift.
Zmiana powiększenia (względem położenia kursora myszy) - kręcenie kółkiem z naciśniętym Ctrl.
Klawisz Home ustawia partyturę w lewym górnym rogu.