Tryby pracy
W MuseScore używane są dwa podstawowe sposoby pracy: z włączonym lub wyłączonym Trybem wpisywania nut.
W zależności od trybu program realizuje odmienne funkcje. Przełączanie odbywa się przyciskiem z dużą literą N na pasku narzędzi lub z klawiatury N - kolejne naciskanie włącza i wyłącza tryb wpisywania nut.

Przy włączonym trybie wpisywania nut pojawia się w partyturze wyraźny pionowy niebieski kursor.
Wskaźnik myszy przyjmuje kształt strzałki skierowanej w górę z towarzyszącą jej niebieską nutą.
Przycisk trybu pracy z literą  N  jest wyświetlany jako wciśnięty.

Przy wyłączonym trybie wpisywania nut kursor ma kształt tradycyjny. Możliwe jest w tym trybie zaznaczanie dowolnego elementu partytury i jego edycja. Zaznaczony element jest wyróżniony kolorem np.: .
W MuseScore funkcjonuje także Tryb edycji. Służy on do zmiany kształtu elementów graficznych: łuków, klamer, linii itp.
Tryb ten jest omówiony w zakładce Edycja tej Instrukcji.
Porady:
Tryb wpisywania nut wyłącza się także klawiszem Esc.
Tryb wpisywania nut włącza się gdy zaznaczona jest nuta lub pauza i wciśnięty zostanie jeden z klawiszy do wpisywania nut:
C D E F G A B
Włączenie Trybu wpisywania nut lub trybu edycji sygnalizowane jest dodatkowo na pasku stanu w prawym dolnym rogu okna programu.