Tworzenie nowej partytury
Okno tworzenia nowej partytury otwieramy przez menu Plik -> Nowy lub z klawiatury Ctrl+N.
Możemy wpisać tytuł kompozycji i inne szczegóły. Wybieramy czy chcemy skorzystać z istniejącego szablonu, czy stworzymy partyturę od początku. Tworzymy partyturę od początku wybierając tę opcję i klikamy Dalej .

W następnym oknie wybieramy instrumenty dla naszej partytury.
Klikamy na strzałki z lewej strony grupy instrumentów, aby wyświetlić instrumenty tej grupy.
Chcąc np. utworzyć partyturę dla duetu skrzypce z fortepianem wybieramy Piano z grupy Keyboards i klikamy Dodaj .
Podobnie dodajemy Violin z grupy Strings .
Możemy zmienić kolejność instrumentów w partyturze przyciskami W górę lub W dół .

Klikamy Dalej . W następnym oknie wybieramy tonację i klikamy Dalej .
Kolejno ustawiamy metrum, ewentualnie przedtakt i liczbę taktów .
Po kliknięciu Zakończ otrzymujemy pustą partyturę. Zawiera ona tyle taktów ile zaplanowaliśmy i jest wypełniona pauzami.
Porady:
Tworząc nową partyturę przechodzimy do kolejnych okien kreatora klikając Dalej .
Możemy także wrócić do okna poprzedniego używając strzałki nawigacyjnej w lewym górnym rogu okna .
Wpisanie informacji w polach: Tytuł, podtytuł, kompozytor, autor słów i prawa autorskie nie jest obowiązkowe.
Można je dodać w dowolnym momencie przez menu Utwórz -> Tekst.
Grupy instrumentów otwieramy i zamykamy klikając w strzałkę obok nazwy grupy lub dwukrotnie klikając w nazwę grupy.
Instrumenty wybieramy klikając Dodaj lub dwukrotnie klikając w nazwę instrumentu.
Pracując nad partyturą możemy w każdej chwili dodać, usunąć lub zmienić kolejność instrumentów w partyturze w oknie Instrumenty przez menu Utwórz -> Instrumenty lub naciskając klawisz  I .