Wpisywanie nut
W MuseScore jest kilka metod wpisywania nut. Zapoznamy się z nimi wpisując przedstawiony przykład:
Używając myszy:
Włączamy tryb wpisywania nut i wybieramy wartość ćwierćnuty . Klikamy w odpowiednie miejsce na pięciolinii .
Ćwierćnuta c została wpisana . Zmieniamy wartość na ósemkę i klikamy wpisując c i d . Wybieramy ćwierćnutę i klikamy e i c.
Kolej na ćwierćnutę z kropką - klikamy w przycisk kropki i dodajemy d. Kolejno wybieramy ósemkę, klikamy d, wybieramy półnutę i dodajemy h, d i g.
Używając klawiatury:
Skorzystamy z przełączania wartości klawiszami z cyframi: 4 - ósemka, 5 - ćwierćnuta, 6 - półnuta. Użyjemy też klawiszy odpowiadających nazwom dźwięków. Kropkę przy nucie uzyskamy klawiszem z kropką. Klawisz Shift przytrzymamy aby dodać nuty w akordzie.
Wpisanie naszego przykładu będzie polegać na użyciu klawiatury w następującej kolejności:
N 5 C 4 C D 5 E C . D 4 D 6 B Shift+D Shift+G
Używając klawiatury MIDI:
Po podłączeniu do komputera instrumentu elektronicznego MIDI program wpisuje nuty odpowiadające kolejno granym dźwiękom. Wybieramy wartości rytmiczne z klawiatury komputera, a klawiatura MIDI dodaje do partytury kolejne pojedydyńcze nuty lub akordy.
Wysokość dźwięków możemy zmieniać za pomocą i . Jest to możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym trybie wpisywania nut.
Przenoszenie o oktawę: Ctrl+ lub Ctrl+. Przy wyłączonym trybie wpisywania nut możemy zmieniać wysokość dźwięków także za pomocą myszy (LPM).
Wpisywanie wielogłosu na pięciolinii odbywa się za pomocą przycisków . Zaczynamy od wpisania głosu najwyższego - nuty niebieskie, następnie włączmy drugi głos i wpisujemy - nuty będą zielone.
Grupy nieregularne tworzymy Ctrl+3 - triolę, Ctrl+5 - kwintolę itp. Lub z menu Nuty -> Grupa niemiarowa.
Transponowanie dostępne jest w menu Nuty -> Transponuj. Wymagane jest zaznaczenie np. całej partytury Ctrl+A lub jej fragmentu. Więcej o zaznaczaniu w zakładce Kopiowanie
Porady:
Wpisując nuty warto zadbać przede wszystkim o poprawność rytmiczną. Błędy rytmiczne są kłopotliwe do usunięcia.
Np. zamiana ćwierćnuty na ósemkę daje w efekcie wartość ósemki i pauzy ósemkowej. Takiej pauzy nie da się usunąć.
Zamiana na dłuższą wartość odbywa się kosztem nut znajdujących się dalej.
Warto wybrać najwygodniejszy sposób wpisywania nut. Można np. wartości wpisywać z klawiatury, a nuty używając myszy.

Można spróbować bardzo funkcjonalnych klawiszy Q - skraca wartość o połowę oraz W - wydłuża wartość dwukrotnie.

Pauzy wpisujemy klawiszem z cyfrą 0, a używając myszy korzystając z przycisku .
Wartość pauzy wybieramy jak w przypadku nut - cyframi z klawiatury lub odpowiednią przyciskiem np.: .
Skasowanie wybranej nuty powoduje pojawienie się pauzy o tej samej wartości.