Zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie
Sprawne korzystanie z edytora nutowego polega m.in. na tym, aby powtarzający się materiał kopiować, a nie wpisywać go ponownie.
Postępujemy tu jak w innych programach komputerowych: potrzebny fragment zaznaczamy, następnie kopiujemy i wklejamy we wskazanym miejscu docelowym.
Opisane w tej zakładce czynności wykonujemy przy wyłączonym trybie wpisywania nut.
Zaznaczanie
Nutę zaznaczamy klikając w nią. Zaznaczenie można rozszerzyć o kolejne nuty Shift+.
Rozszerzenie zaznaczenia o cały takt: Ctrl+Shift+.
Zaznaczenie całego taktu polega na kliknięciu w dowolne puste miejsce pięciolinii w wybranym takcie.
Zaznaczenie całej partytury - Ctrl+A .
Aby zaznaczyć jakiś fragment zapisu ustawiamy kursor w pustym miejscu partytury, naciskając Shift i przytrzymując LPM przesuwamy mysz w dół i w prawo.
Obserwujemy zaznaczany obszar otoczony niebieskim prostokątem i na koniec puszczamy kolejno LPM i Shift.
Kopiowanie
Zaznaczony fragment kopiujemy przez menu Edytuj->Kopiuj. Można też użyć myszy klikając PPM w zaznaczony obszar i wybierając LPM polecenie Kopiuj lub najprościej - z klawiatury Ctrl+C.
Wklejanie
To, co zostało skopiowane wklejamy wskazując miejsce docelowe i analogicznie jak przy kopiowaniu: menu Edytuj->Wklej, klikając PPM i wybierając Wklej lub z klawiatury Ctrl+V.