Operacje na taktach
Dodawanie:
Dodatkowy takt na końcu utworu tworzymy z klawiatury Ctrl+B lub poprzez menu Utwórz -> Takty -> Dodaj takt.
Określoną liczbę taktów na końcu utworu dodajemy: Ctrl+Shift+B lub poprzez menu Utwórz -> Takty -> Dodaj takty...
Klawiszem Insert lub menu Utwórz -> Takty -> Wstaw takt wstawimy jeden takt w wybranym miejscu - pojawi się on przed zaznaczeniem.
Podobnie określoną liczbę taktów wstawimy we wskazanym miejscu Ctrl+Insert lub menu Utwórz -> Takty -> Wstaw takty...
Kasowanie:
Klawiszem Del usuwamy zawartość zaznaczonego taktu. Znajdujące się w nim nuty zostaną zastąpione pauzami.
Wybrane takty możemy usunąć, zaznaczając je i używając Ctrl+Del lub menu Edytuj -> Usuń zaznaczone takty.
Porady:
MuseScore numeruje pierwsze takty każdego systemu. Można to wyłączyć przez menu Styl -> Edytuj styl -> Numery odznaczając opcję Numery taktów.