Formatowanie układu strony
MuseScore automatycznie rozmieszcza takty w systemie. Możliwe jest ręczne przeniesienie zapisu w wybranym miejscu "do nowego wiersza". Nazywa się to łamaniem linii, a odbywa się przez zaznaczenie wybranej kreski taktowej i naciśnięcie Enter lub z Palety Łamania i odstępy. Pojawi się symbol łamania .
Ctrl+Enter dokonuje podziału od nowej strony (Łamanie strony).
Łamania usuwamy zaznaczając je i naciskając Delete .
MuseScore automatycznie ustawia odstępy między systemami dla całej partytury zgodnie z ustawieniami w: menu Styl -> Edytuj styl...
-> Strona
. Rozpoczynając pracę z programem pozostawiamy ustawienia domyślne.
W razie potrzeby można ręcznie powiększyć odstępy między systemami i pięcioliniami w systemie wstawiając Odstęp pięcioliniiPalety Łamania i odstępy .
Rozmiar odstępów regulujemy uchwytem po wejściu w Tryb edycji (dwukrotne kliknięcie LPM) .
Chcąc otrzymać satysfakcjonujące wydruki naszej pracy należy zdefiniować format strony: rozmiar, układ poziomy/pionowy, marginesy itp. przez: menu Układ -> Ustawienia strony...
Wybór odpowiednich wartości ułatwia podgląd.
Dostosowanie szerokości taktów do zawartości umożliwiają polecenia menu Układ -> Dodaj przestrzeń i Odejmij przestrzeń.
Zaawansowane funkcje formatowania strony i poszczególnych elementów partytury znajdują się w menu Styl.
Porady:
Można ustawić stałą liczbę taktów w systemie: menu Styl -> Edytuj styl... -> System -> Ustal liczbę taktów na system
W menu Styl -> Edytuj styl... -> Numery włączmy i wyłączamy numerację stron i taktów.