Ustawienia właściwości programu
W menu Edytuj -> Właściwości... znajduje się rozbudowany zestaw ustawień programu.
Najważniejsze na wstępnym etapie użytkowania są zakładki Ogólne i Partytura.
W zakładce Ogólne ustawiamy podstawowe parametry zachowania się programu, jak wygląd okna po starcie programu, język, miejsce, w którym będą zapisywane nasze prace, rodzaj czcionki ekranowej i inne.
W zakładce Partytura ustawiamy główne domyślne parametry układu strony dla nowo tworzonych partytur.
 
Porady:
Można wyłączyć otwieranie partytury Reunion_Example przy starcie programu. W menu Edytuj -> Właściwości... -> Ogólne wybieramy start programu z jedną z opcji: z pustym ekranem, kontynuacją ostatniej sesji, z oknem tworzenia nowej partytury lub inną wybraną partyturą.
Okno MuseScore Connect pojawia się zawsze przy kolejnym włączaniu programu.
Można z tego zrezygnować odznaczając opcję Pokaż MuseScore Connect przez menu Edytuj -> Właściwości... -> Ogólne