Zapis i eksport dokumentów
Dokumenty programu MuseScore zapisywane są domyślnie z rozszerzeniem *.mscz
Zapisujemy naszą pracę na dowolnym etapie za pomocą Ctrl+S lub menu Plik -> Zapisz.
Funckja menu Plik -> Zapisz jako... pozwala eksportować partyturę do wielu formatów.
Formaty muzyczne:
*.xml - uniwersalny standard dla notacji muzycznej. Pozwala na przenoszenie treści pomiędzy różnymi edytorami nutowymi
*.mid - uniwersalny format używany m.in. przez instrumenty elektroniczne, karty dźwiękowe i edytory nutowe. Służy do odtwarzania dźwięku i nie zawiera informacji o układzie partytury i graficznych elementach notacji.
*.wav - nieskompresowany format dźwiękowy.
*.flac - skompresowany format dźwiękowy. Pliki są tej samej jakości co nieskompresowane, a o połowę mniejsze.
*.ogg - format stratnej kompresji dźwięku. Podobnie jak
Formaty graficzne:
*.pdf - uniwersalny format dokumentu pozwalający na przenoszenie i drukowanie treści graficznych i tekstowych.
*.png - uniwersalny format graficzny. MuseScore tworzy oddzielne pliki png dla każdej strony partytury.
*.svg - pliki graficzne w formacie wektorowym
*.ps - format służący do precyzyjnego opisu stron graficznych i tekstowych. Stosowany w poligrafii.
W MuseScore w menu Plik znajduje się polecenie -> Wyciągi głosów.
Dla każdego głosu powstają oddzielne pliki, które zapisujemy na dysku.
Tworzenie wyciągu głosu prześledzimy na przykładzie partytury na wiolonczelę z fortepianem. Głosy należy tworzyć po zakończeniu pracy nad całą partyturą. Wybieramy z menu Plik -> Wyciągi głosów. Pojawi się okno, w którym naciskamy Nowy . Pojawia się Głos-1. Zaznaczamy, że w tym głosie ma znaleźć się partia wiolonczeli i naciskamy Utwórz głos. Następnie ponownie naciskamy Nowy.
Pojawia się Głos-2. Zaznaczamy, że w tym głosie ma znaleźć się partia fortepianu i naciskamy Utwórz głos. Zamykamy to okno.
Na liście zakładek otwartych dokumentów obok partytury źródłowej znajdują się teraz dwa nowe dokumenty Głos-1 i Głos-2 .
Porady:
Program dokonuje automatycznego zapisu dokumentu co 2 minuty. Zabezpiecza to przed utratą danych w przypadku awarii.