Wybrane skróty klawiaturowe
 
 
Wybór wartości:
1
2
3
4
5
6
7
 
                 
Wpisywanie nut:
C
D
E
F
G
A
B
 
   
N / N lub N / Esc Włącza / wyłącza tryb wpisywania nut
R Powtarza poprzednią nutę
Q Połowa wartości poprzedniej nuty
W Podwójna wartość poprzedniej nuty
. Zmienia zaznaczoną wartość na wartość z kropką
Przenosi nutę o pół tonu w górę
Przenosi nutę o pół tonu w dół
Ctrl+ Przenosi nutę o oktawę w górę
Ctrl+ Przenosi nutę o oktawę w dół
Alt+cyfra Dodaje interwał wyżej zaznaczonego dźwięku
Shift+cyfra Dodaje interwał poniżej zaznaczonego dźwięku
Ctrl+B Dodaje takt (na końcu)
Ctrl+Shift+B Dodaje określoną liczbę taktów (na końcu)
Insert Wstawia 1 takt przed wybranym taktem
Ctrl+Insert Wstawia określoną liczbę taktów przed wybranym taktem
Ctrl+Del Usuwa zaznaczone takty
Enter (po wskazaniu kreski taktowej) Dzieli system - od nowego wiersza
Del (po wskazaniu znaku podziału) Usuwa podział systemu
X Zmienia kierunek (laseczki, łuki, ligatury, klamry grup niemiarowych itp.)
Shift++ Ligatura
S Legato
Shift+. Staccato
H Crescendo
Shift+H Diminuendo