Instrukcja
  MuseScore 2.0

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wpisywanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe

    Strona dur-moll.pl
 
Dostępna jest już najnowsza: Instrukcja MuseScore 2.1
Do pierwszych prób użyjemy pustej partytury My_first_Score, która otwiera się przy uruchomieniu programu.
Podstawowe sposoby wpisywania nut w MuseScore 2.0
Za pomocą ekranowej klawiatury pianina:
1. Otwórz okno Klawiatura pianina - P lub menu Widok -> Klawiatura pianina.
2. Włącz Tryb wpisywania nut
3. Wpisuj nuty używając ekranowej Klawiatury pianina
Nuty w dwudźwiękach i akordach uzupełniamy trzymając Ctrl
Używając klawiatury komputerowej:
1. Wpisuj nuty używając klawiszy odpowiadających nazwom dźwięków: C D E F G A B
Dwudźwięki i akordy tworzymy trzymając Shift i dopisując nazwy dźwięków z klawiatury.
Za pomocą cyfr z wciśniętym Alt dodajemy do zaznaczonej nuty interwały w górę: tercję Alt+3,
kwartę Alt+4 itp.
Korzystając z myszy:
1. Włącz Tryb wpisywania nut
2. Wpisuj nuty używając myszy
Nuty wpisujemy klikając kursorem nutowym w odpowiednie miejsce na pięciolinii .
Tak samo uzupełniamy nuty w dwudźwiękach i akordach .
Wartości rytmiczne
Używając opisanych metod wpisywaliśmy ćwierćnuty, ponieważ jest to domyślna wartość w MuseScore.
Zmiana wartości odbywa się
za pomocą cyfr z klawiatury:
1
  2
  3
  4
  5   6   7
Do tego celu służą także przyciski na Pasku narzędzi . Wartość wybieramy przed umieszczeniem nuty na pięciolinii.
Kropkę wydłużającą wartość dodajemy z Paska narzędzi lub kropką z klawiatury.
Warto wypróbować bardzo wygodne funkcje dostępne z klawiatury: Q - skraca wartość wpisanej nuty o połowę,
W - wydłuża wartość wpisanej nuty dwukrotnie, R - powtarza ostatnią wpisaną nutę.
Pauzy
Pauzy o wybranej wartości wpisujemy naciskając 0 (zero) na klawiaturze.
Puste takty wypełnione są w MuseScore pauzami. Wpisywane nuty zastępują pauzy.
Kasując nutę otrzymujemy pauzę o takiej samej wartości.
 
     
 
Ćwiczenia
Napiszemy poniższe dwa takty używając kolejno trzech poznanych sposobów pisania nut.
Do każdego przykładu użyjemy pustej partytury My_first_Score.
Nuty wpiszemy z Klawiatury pianina, wartości wybierzemy cyframi:
1. Otwórz okno Klawiatura pianina P
2. Włącz Tryb wpisywania nut N
3. Wpisuj nuty używając ekranowej Klawiatury pianina, cyframi zmieniaj wartości:
- naciśnij g1 na klawiaturze pianina (ćwierćnuta była wybrana domyślnie)
- wybierz ósemki - 4 na klawiaturze komputera
- wpisz nuty f i e z klawiatury pianina
- wybierz ćwierćnuty - 5
- włącz kropkę - . (kropka) na klawiaturze komputera
- wpisz nutę d
- wybierz ósemki - 4
- wpisz nutę c
- wybierz ćwierćnuty - 5
- wpisz nutę d
- wpisz pauzę - 0 (zero)
- wybierz półnuty - 6
- wpisz nutę h
- dodaj nuty d i g do trójdźwięku trzymając Ctrl
Do wpisania nut i wyboru wartości użyjemy klawiatury komputera:
1. Użyj klawiatury komputera w następującej kolejności:
G 4 F E 5 . (kropka) D 4 C 5 D 0 (zero) 6 B Shift+D Shift+G
Trójdźwięk możemy także wpisać dodając do nuty h tercję, a następnie kwartę: B Alt+3 Alt+4
Wpisywanie nut z klawiatury nie wymaga włączania Trybu wpisywania nut.
Użycie jednego z klawiszy C D E F G A B włącza ten tryb automatycznie.
Nuty wpiszemy klikając myszą na pięciolinii.
Przyciskami na pasku narzędziowym wybierzemy wartości oraz kropkę .
1. Włącz Tryb wpisywania nut
2. Wpisz przykład używając samej myszy:
- wpisz nutę g1 w pierwszym takcie
- wybierz ósemki na pasku
- wpisz nuty f i e
- wybierz ćwierćnuty i włącz kropkę
- wpisz nutę d
- wybierz ósemki
- wpisz nutę c
- wybierz ćwierćnuty
- wpisz nutę d
- wybierz półnuty
- wpisz nutę h na "trzy" - pod pauzą półnutową
- dodaj nuty d i g do trójdźwięku
Do pierwszych prób opisane zostały trzy różne sposoby wpisywania nut. Użytkownik wybiera jeden z nich - najwygodniejszy dla siebie.
Możliwe jest oczywiście ich łączenie - np. umieszczanie nut na pięciolinii jedną ręką za pomocą myszy, gdy w tym czasie druga ręka przełącza wartości rytmiczne na klawiaturze.