Instrukcja
  MuseScore 2.0

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wpisywanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe

    Strona dur-moll.pl
 
Dostępna jest już najnowsza: Instrukcja MuseScore 2.1
Tworzenie wyciągów prześledzimy na przykładzie partytury stworzonej z szablonu.
Wybieramy menu Plik -> Nowy lub Ctrl+N.
W oknie Utwórz nową partyturę wpiszemy Tytuł: Kwartet i Dalej > .
W następnym oknie wybierzemy plik z szablonu z sekcji Chamber Music -> String Quartet i Zakończ .
Otrzymaliśmy pustą partyturę dla kwartetu smyczkowego.
Wyciągi głosów stworzymy za pomocą menu Plik -> Wyciągi głosów. Pojawi się okno wyboru i nadawania nazw wyciągom. Klikamy Wszystkie nowe .
Program zaproponuje nazwy wyciągów takie, jak nazwy instrumentów w partyturze.
Klikamy OK i do zakładki z plikiem Kwartet otrzymujemy rozbudowany zestaw zakładek zatytułowanych tak, jak wyciągi głosów .
MuseScore 2.0 tworzy jeden plik zawierający partyturę i wyciągi. Zmiany wprowadzane w partyturze automatycznie są uwzględniane w głosach i odwrotnie - korekty w głosach pojawiają się automatycznie w partyturze. Każdy z wyciągów można oddzielnie wydrukować. Możliwy jest też eksport głosów do oddzielnych plików.
Możliwy jest też eksport głosów do oddzielnych plików: menu Plik -> Eksportuj wyciągi głosów.
Pauzy wielotaktowe tworzymy M lub przez menu Style -> Ogólne -> Partytura -> Włącz pauzy wielotaktowe.
Tam też znajduje się polecenie Ukrywaj puste pięciolinie.