Instrukcja
  MuseScore 2.0

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wpisywanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe

    Strona dur-moll.pl
 
Dostępna jest już najnowsza: Instrukcja MuseScore 2.1
W MuseScore możliwe jest odsłuchanie treści partytury. Jest to niezwykle przydatne - pozwala m.in. słuchowo ocenić poprawność zapisu nutowego.
Przyciskiem na pasku narzędziowym lub klawiszem Spacji uruchamiamy i zatrzymujemy odtwarzanie dźwięku.
Wbudowany syntezator realizuje podczas odtwarzania oznaczenia dynamiczne i artykulacyjne, niektóre ozdobniki, reaguje na zmiany tempa, uwzględnia repetycje.
Dostępnych jest kilka okien związanych z odtwarzaniem dźwięku:
W menu Widok -> Panel odtwarzania lub F11 otwieramy okno, w którym ustawiamy m.in. prędkość i głośność odtwarzania.
Zmiana prędkości odtwarzania nie jest traktowana jako zmiana w dokumencie. Jest to tylko zmiana parametrów syntezatora. Przy ponownym otwarciu pliku prędkość odtwarzania jest ponownie ustawiona na 100% i dostosowana do określeń tempa w partyturze.
Ustawiona w Panelu odtwarzania głośność odsłuchu jest zapamiętywana w pliku.
Menu Widok -> Mikser lub F10 pozwala zmieniać instrumenty oraz dostosowywać parametry brzmieniowe odtwarzania.
Menu Widok -> Syntezator umożliwia m.in. wybranie SoundFontu - pliku, od którego zależy jakość brzmień oraz zmianę stroju (domyślnie 440 Hz).