pryma
2> 
sekunda mała
sekunda wielka
3> 
tercja mała
tercja wielka
tryton
kwarta czysta
kwinta czysta
6> 
seksta mała
seksta wielka
septyma mała
7< 
septyma wielka
oktawa