Zaznacz kolory, z jakimi kojarzysz kolejne tonacje:
 
Ces-dur

Ges-dur

Des-dur

As-dur

Es-dur

B-dur

F-dur

C-dur

G-dur

D-dur

A-dur

E-dur

H-dur

Fis-dur

Cis-dur
as-moll

es-moll

b-moll

f-moll

c-moll

g-moll

d-moll

a-moll

e-moll

h-moll

fis-moll

cis-moll

gis-moll

dis-moll

ais-moll
Możesz dodać opis lub uwagi:
Sponsorowane przez: Vinella