Instrukcja
  MuseScore 2.0

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wpisywanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe

    Strona dur-moll.pl
 
Niniejsza instrukcja dotyczy MuseScore 2.0
Opublikowanie w maju 2017 MuseScore 2.1 oraz liczne aktualizacje polskiego tłumaczenia spowodowały potrzebę zmodyfikowania Instrukcji.
Dostępna jest już najnowsza: Instrukcja MuseScore 2.1
 
W treści Instrukcji użyto następujących symboli:
    oznacza użycie odpowiedniego klawisza np.: N, Shift, Ctrl, C, D, E, 4, 5 itp.
Ctrl+B jest kombinacją klawiszy - przytrzymanie Ctrl i jednoczesne naciśnięcie B.
Podobnie Shift+A - przytrzymanie Shift i jednoczesne naciśnięcie A itp.
jak i oznacza naciśnięcie na klawiaturze odpowiedniej strzałki.
Shift+ oznacza użycie strzałki z przytrzymanym Shift,
Ctrl+Shift+ z przytrzymanymi razem Ctrl Shift.
Po wskazaniu (bez klikania) ikony pojawi się rysunek ilustrujący omawiane w danym miejscu zagadnienie.
Występujący w opisach LPM - to lewy przycisk myszy i analogicznie PPM - prawy.
Przykładowe polecenie: menu Dodaj -> Takty -> Wstaw takty... będzie oznaczało wybranie funkcji z Menu głównego (w lewym górnym rogu okna programu): .