Wstęp
W treści Instrukcji użyto następujących symboli:
    oznacza użycie odpowiedniego klawisza np.: N, Shift, Ctrl, C, D, E, 4, 5 itp.
Ctrl+B jest kombinacją klawiszy - przytrzymanie Ctrl i jednoczesne naciśnięcie B, podobnie Shift+5 itp.
jak i oznacza naciśnięcie na klawiaturze odpowiedniej strzałki.
Shift+ oznacza użycie strzałki z przytrzymanym Shift,
Ctrl+Shift+ z przytrzymanymi razem Ctrl Shift.
Występujący w opisach LPM - to lewy przycisk myszy i analogicznie PPM - prawy.
Po wskazaniu (bez klikania) ikony pojawi się rysunek ilustrujący omawiane w danym miejscu zagadnienie.
Przykładowe polecenie: menu Utwórz -> Takty -> Wstaw takty... będzie oznaczało wybranie funkcji z Menu głównego (w lewym górnym rogu okna programu):
Zakładki widoczne u góry tej Instrukcji zawierają:
Wstęp - wprowadzenie do korzystania z Instrukcji   Edycja - wprowadzanie korekt i zmian
Program - główne cechy i możliwości programu   Takty - operacje na taktach
Okno - opis elementów okna programu   Strona - formatowanie układu strony
Tryby pracy - funkcjonalność trybów pracy programu   Tekst - tekst w partyturze
Partytura - tworzenie nowej partytury   Opcje - ustawienia właściwości programu
Nuty - metody wpisywania nut   Dźwięk - odtwarzanie dźwięku
Kopiowanie - zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie   Zapis - zapis i eksport dokumentów
Paleta - przybornik z elementami graficznymi notacji   Skróty - wybrane skróty klawiaturowe