Tekst w partyturze
Opcje tekstowe programu dostępne są przez menu Utwórz -> Tekst.
Lista zawiera m.in. Tytuł, podtytuł, Kompozytora, Autora słów.
Ctrl+L lub menu Utwórz -> Tekst -> Słowa pozwala podpisać tekst pod nutami. Przed użyciem tej opcji należy zaznaczyć pierwszą nutę. Słowa oddzielamy spacjami, a sylaby łącznikiem -, co powoduje przeniesienie kursora do następnej nuty. Towarzyszy temu automatyczne rozplanowanie nut.
Aby wpisać słowo poprzedzone przyimkiem np. w do - mu wpisujemy literę w i zamiast spacji wstawiamy spację nierozdzielną Ctrl+Shift+  Spacja    i dalej do - mu.
Aby wpisać drugą zwrotkę klikamy dwukrotnie w wybrany fragment tekstu (włączy się tryb edycji), naciskamy Enter i wpisujemy tekst.
Porady:
Wszelkie oznaczenia wykonawcze są również polami tekstowymi i mogą być edytowane jak inne pola tekstowe.
Dwukrotne kliknięcie pola tekstowego włącza Tryb edycji. Kliknięcie w puste miejsce partytury lub użycie Esc powoduje wyjście z Trybu edycji.
Klikając w pole tekstowe PPM lub z menu Styl - > Edytuj styl tekstu... uzyskujemy dostęp do właściwości tekstu (czcionka, rozmiar itp.).