Odtwarzanie dźwięku
W MuseScore odtwarzamy dźwięki zapisane w partyturze przyciskiem .
Uruchomić i zatrzymać odtwarzanie możemy także klawiszem     Spacji    
Klawiszem F11 lub z menu Widok -> Panel odtwarzania otwieramy okno, w którym ustawiamy m.in. prędkość i głośność odtwarzania.
Mikser: F10 lub menu Widok -> Mikser pozwala zmieniać instrumenty oraz dostosowywać parametry brzmieniowe odtwarzania.
Syntezator programu: menu Widok -> Mikser umożliwia m.in. zmianę stroju (domyślnie 440 Hz) oraz wybranie SoundFontu - pliku w formacie *.sf2 - od tego pliku zależy jakość brzmień. Domyślnie jest to plik TimGM6mb.sf2.
Dla poprawienia jakości brzmienia warto wypróbować inne SoundFonty dostępne w Internecie - np na stronie musescore.org
Porady:
Zmiana prędkości odtwarzania nie jest traktowana jako zmiana w dokumencie. Jest to tylko zmiana parametrów syntezatora. Jednak zapisanie pliku po zmianie tempa powoduje zapamiętanie ustawionej przez nas wartości.