Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Po uruchomieniu programu jako pierwszy otwiera się przykładowy plik Bez Nazwy oraz widoczne jest okno Centrum startowe . Okno to służy ono do otwierania plików, które były ostatnio modyfikowane lub do tworzenia partytury od początku. Zamykamy je przyciskiem ze znakiem X w prawym górnym rogu okna lub klawiszem Esc.
Okno programu MuseScore 2.1 składa się z kilku części. Widoczne są one na zamieszczonym niżej rysunku.
U góry znajduje się Menu główne, poniżej paski narzędziowe:
- z typowymi, głównymi funkcjami jak tworzenie nowego dokumentu, zapis, druk, cofanie itp.
- przyciski obsługujące funkcje odtwarzania dźwięku,
- grupa dotycząca nut, ich wartości, kropek, znaków przygodnych, głosów
Przyciski na paskach mają swoje etykiety z opisami i podpowiedzią skrótu klawiaturowego. Pojawiają się chwilę po wskazaniu ikony kursorem myszy .
Kolejno znajdują się główne okna programu MuseScore:
Okno robocze partytury wyświetla efekty pracy z edytorem. Widoczne są tu wszystkie wprowadzone do partytury elementy zapisu nutowego. MuseScore jest edytorem WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get) i wyświetla partyturę w sposób jak najbardziej zbliżony do tego, jaki uzyskamy po jej wydrukowaniu.
Paleta jest rozbudowanym zestawem otwieranych zakładek, zawierających oznaczenia i symbole graficzne niezbędne w notacji muzycznej . Symbole z Palety dodajemy do zaznaczonych w partyturze nut lub taktów klikając dwukrotnie LPM w wybrany element lub przeciągając LPM do miejsca docelowego w partyturze. Paletę włączamy i wyłączamy F9 lub menu Widok -> Paleta.
Kontroler obiektów pozwala ukrywać wybrane obiekty, nadawać im kolor oraz daje dostęp do zaawansowanych opcji regulacyjnych określających np. położenie czy rozmiar wszelkich detali zapisu nutowego. Kontroler obiektów włączamy i wyłączamy F8 lub menu Widok -> Kontroler obiektów.
Nawigator pokazuje miniaturowy podgląd partytury Przeciągając lewym przyciskiem myszy (LPM) niebieski prostokąt widoczny w okienku nawigatora przesuwamy partyturę w głównym oknie. Ułatwia to znacznie poruszanie się po obszerniejszym materiale. Nawigator włączamy i wyłączamy F12 lub menu Widok -> Nawigator.
Klawiatura fortepianu ułatwia i przyspiesza wpisywanie nut przy pomocy myszy. Klawiaturę włączamy i wyłączmy klawiszem P lub menu Widok -> Klawiatura fortepianu. Rozmiar klawiatury regulujemy kręcąc kółkiem myszy nad oknem klawiatury z naciśniętym Ctrl.
Pasek stanu wyświetla dynamicznie na dole ekranu ekranu wszelkie informacje na temat bieżącego stanu tego, co jest w partyturze zaznaczone lub wyświetla inne dane zależne od kontekstu. W prawym rogu informuje o używanym trybie pracy programu.
 
   
 
   
Sponsorowane przez: Vinella