Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Tekstowe oznaczenia wykonawcze
Tekstowe oznaczenia wykonawcze dodajemy do zaznaczonej nuty lub pauzy przez menu Dodaj -> Tekst lub skrótami klawiaturowymi. Tworzymy w ten sposób oddzielne pola tekstowe zakotwiczone do miary w takcie, zgodnej z wybraną nutą lub pauzą.
Tekst pięciolinii: Ctrl+T służy do wpisywania wszelkich słownych oznaczeń wykonawczych.
Tekst systemu: Ctrl+Shift+T jest tekstem pięciolinii, który pojawi się we wszystkich wyciągach głosów/partiach.
Teksty modyfikujemy w Trybie edycji - dwukrotne kliknięcie w tekst lub Ctrl+E. Możemy zmieniać treść lub formatować, co umożliwia widoczny podczas edycji tekstu (w lewym dolnym rogu ekranu) pasek edycji. Zmiany czcionki i jej wielkości, pogrubienia, pochylenia, podkreślenia oraz indeksy działają na zaznaczonym tekście. Dostępne są też znaki specjalne - ikona na pasku edycji lub F2.
Pola tekstowe podobnie jak oznaczenia graficzne można przeciągać w wybrane miejsce za pomocą myszy. Przytrzymanie Ctrl podczas przeciągania zapewnia kontrolowane przesunięcie w poziomie. Przytrzymanie Shift daje kontrolowane przesunięcie w pionie. Zaznaczone pola tekstowe można też przesuwać strzałkami na klawiaturze o 0,1 sp, a z wciśniętym Ctrl o 1 sp. Informacje o jednostce sp z zakładce Skalowanie.
Oznaczenia tekstowe możemy zaznaczać, kopiować i wklejać wskazując jako miejsce docelowe nutę w innym miejscu partytury.
Oznaczenia tempa
Po zaznaczeniu nuty wybieramy Alt+T lub menu Dodaj -> Tekst -> Oznaczenie tempa. Pojawi się wartość z oznaczeniem metronomicznym. Jest to pole tekstowe, w którym możemy wpisać dodatkowo określenie słowne. Wpisane w ten sposób oznaczenie tempa będzie uwzględnione przez program przy odtwarzaniu partytury.
Podpisywanie słów
Menu Dodaj -> Tekst -> Słowa lub Ctrl+L pozwala podpisać tekst słów pod nutami. Przed użyciem tej funkcji należy zaznaczyć pierwszą nutę. Słowa oddzielamy spacjami, a sylaby łącznikiem -, co powoduje przeniesienie kursora do następnej nuty. Towarzyszy temu automatyczne rozplanowanie nut.
Aby wpisać słowo poprzedzone przyimkiem np. w do - mu wpisujemy literę w i zamiast spacji wstawiamy spację nierozdzielną Ctrl+Spacja i dalej do - mu.
Aby wpisać drugą zwrotkę ponownie zaznaczamy pierwszą nutę i Ctrl+L.
Poprawki wpisanych już słów są możliwe w Trybie edycji - dwukrotne kliknięcie w wybraną sylabę lub Ctrl+E.
Możemy przyspieszyć podpisywanie słów, przygotowując odpowiednio tekst np. w MS Word, umieszczając łączniki w miejscach podziału sylab np.: Ska-cze wró-bel po ście-żyn-ce. Tak przygotowany tekst zaznaczamy i kopiujemy Ctrl+C, następnie w MuseScore zaznaczamy właściwą nutę i używamy Ctrl+L i wielokrotnie Ctrl+V do momentu podpisania całego tekstu.
Nazwy instrumentów
Dostęp do nazw instrumentów otrzymujemy klikając w obrębie pięciolinii PPM i Właściwości pięciolinii. Znajduje się tam pełna i skrócona nazwa instrumenu. Możliwe jest wpisanie tam własnych nazw, zamiast zastosowanych włoskich. Można tu też zmienić instrument na dowolny inny z listy dostępnych w programie.
Program nie pokazuje nazw w przypadku partytury solowej. Ustawione jest to w menu Style -> Ogólne -> Partytura -> Ukrywaj nazwę instrumentu, jeśli jest tylko 1 instrument.
Nazwy instrumentów można usuwać z partytury - zaznaczyć i Del.
Numeracje
W menu Style -> Ogolne -> Nagłówki, stopki i numery taktów włączamy lub wyłączamy oraz ustawiamy szczgóły numeracji taktów i stron.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella