Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Skalowanie - jednostka sp
W MuseScore możliwa jest zmiana wielkości grafiki nutowej i oznaczeń. Pozwala to na zachowanie czytelności materiału nutowego i dostosowanie do konkretnych potrzeb i zastosowań. Służy do tego menu Układ -> Ustawienia strony -> Skalowanie pięciolinii.
Zdefiniowana tu wartość 1 sp wynosi: 1,764 mm wyznacza w milimetrach rozmiar podstawowej jednostki występującej w MuseScore - sp (skrót od space/spatium). Jednostka ta określa precyzyjnie odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi liniami pięciolinii .
Zmiana rozmiaru sp ze standardowej 1,764 mm na inną wartość powoduje przeskalowanie wszystkich detali zapisu nutowego i formatowania wyrażonych w sp.
Jeżeli np. ustawimy w menu Układ -> Ustawienia strony -> Skalowanie pięciolinii -> 1 sp wynosi: 2,000 mm, to cała pięciolinia będzie miała wysokość 8 mm.
Zmienią się też wszystkie rozmiary zdefiniowane w sp, jak np. odległości między pięcioliniami, minimalne odległości systemów, minimalna szerokość taktów, grubości belek i kresek taktowych, a także wiele innych parametrów dostępnych w menu Style -> Ogólne, a także w menu Style -> Tekstowe oraz w Kontrolerze obiektów. Uzyskujemy w ten sposób proporcjonalne skalowanie całej partytury.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella