Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Sprawne korzystanie z edytora nutowego polega m.in. na tym, aby powtarzający się materiał kopiować, a nie wpisywać go ponownie. Postępujemy tu tak, jak w innych programach komputerowych: potrzebny fragment zaznaczamy, następnie kopiujemy i wklejamy we wskazanym miejscu docelowym. Opisane tu czynności wykonujemy w Trybie standardowym (wyłączony Tryb wprowadzania nut).
Kopiowanie
Zaznaczony fragment kopiujemy przez menu Edytuj -> Kopiuj.
Można też użyć myszy klikając PPM w zaznaczony obszar i wybierając LPM polecenie Kopiuj
Kopiowanie z klawiatury: Ctrl+C.
Wklejanie
To, co zostało skopiowane wklejamy wskazując miejsce docelowe i menu Edytuj -> Wklej.
Można też użyć myszy klikając PPM w zaznaczone miejsce i wybierając LPM polecenie Wklej
Wklejanie z klawiatury: Ctrl+V.
Powielanie
Zaznaczony fragment zapisu można powielać w kolejnych taktach używając jednorazowo lub w razie potrzeby wielokrotnie klawisza R.
 
Kopiować i wklejać możemy w obrębie tej samej partytury, a także korzystając z innych otwartych dokumentów.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella