Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Program pozwala wpisać do 4 głosów na każdej pięciolinii.
Przyciski zmiany głosów na Pasku narzędzi pozwalają na wpisywanie nut w kolejnych głosach.
Program standardowo umieszcza wpisywane przez nas nuty w głosie najwyższym - nuty są niebieskie. Dobrze jest rozpoczynać pracę od wpisania nut, które mają się znaleźć w głosie najwyższym. Kolejno możemy włączyć drugi głos. Wpisywane nuty będą zielone i dalej, w miarę potrzeby: trzeci - nuty czerwone i czwarty - fioletowe.
Po wpisaniu nut w pierwszym głosie przełączamy się przyciskiem zmiany głosów na głos drugi. Odbywa się to przy włączonym Trybie wprowadzania nut.
Użycie przycisków zmiany głosu w Trybie standardowym przeniesie zaznaczoną jedną lub więcej nut do wybranego głosu.
Wpisywanie nut w głosach od drugiego do czwartego można rozpocząć w dowolnym takcie partytury. Program wypełnia całe takty nutami lub pauzami. Jednak w miarę potrzeby można w tych głosach zbędne pauzy usunąć - zaznaczamy i Delete .
Nie ma możliwości usuwania pauz w pierwszym głosie. Program bez wyjątku wypełnia każdy takt nutami lub pauzami. Zbędne pauzy w pierwszym głosie można ukryć - zaznaczając je i naciskając klawisz V. Pauzy są widoczne na ekranie w kolorze szarym, ale nie będą się drukować .
Nie używamy głosów do akordów, których składniki mają takie same wartości. W takim wypadku dodajemy nuty do akordów w jednym głosie . Opis w zakładce Wpisywanie nut.
Głosów używamy gdy chcemy wpisać nuty o różnej długości wykonywane jednocześnie na pojedynczej pięciolinii oraz gdy potrzebujemy skierować laseczki nut w akordzie na pojedynczej pięciolinii w przeciwnych kierunkach.
W menu Edytuj -> Głosy znajdziemy przydatną w pracach edytorskich funkcję Zamień głos.
W zapisie wielogłosowym istnieje możliwość zaznaczenia nut w jednym tylko głosie. Klikając nutę PPM wybieramy polecenie Zaznacz -> Więcej i wybieramy - co ma być zaznaczone: .
 
Sponsorowane przez: Vinella