Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Skróty uniwersalne
Ctrl+N
- utwórz nowy dokument
Ctrl+O
- otwórz istniejący dokument
Ctrl+P
- drukuj
Ctrl+S
- zapisz
Ctrl+Q lub Alt+F4
- zakończ program
Ctrl+F4
- zamknij dokument
Ctrl+C
- kopiuj
Ctrl+V
- wklej
Ctrl+X
- wytnij
Ctrl+Z
- cofnij
Ctrl+Y
- ponów
Ctrl+F
- znajdź
Wpisywanie nut
N / N lub N / Esc
- włącz / wyłącz tryb wprowadzania nut
R
- powtórz poprzednią nutę lub zaznaczenie
0 (zero)
- wpisz pauzę
. (kropka)
- zmień zaznaczoną wartość na wartość z kropką
+
- utwórz ligaturę
J
- zmień enharmonicznie
F2
- transponuj w górę
Shift+F2
- transponuj w dół
  Dodaj powyżej zaznaczonej nuty:
Alt+cyfra
- dodaj interwał
Alt+2
- dodaj sekundę itp.
Shift+litera
- dodaj nutę
Shift+A
- dodaj nutę a itp.
Przenieś nutę lub zaznaczenie:
/
- chromatycznie w górę / w dół
Shift+Alt+ / Shift+Alt+
- diatonicznie w górę / w dół
Ctrl+ / Ctrl+
- o oktawę w górę / w dół
Głosy Wybierz głos:
Ctrl+Alt+1
- głos 1
Ctrl+Alt+2
- głos 2 itp.
Wartości 1
  2
  3
  4
  5   6   7
  Grupy niemiarowe:
Ctrl+3
- triola
Ctrl+5
- kwintola itp.
Takty  
Ctrl+B
- dodaj jeden takt (na końcu)
Alt+Shift+B
- dodaj takty
Ins
- wstaw jeden takt (przed wskazanym taktem)
Ctrl+Ins
- wstaw takty
Ctrl+Del lub Ctrl+Backspace
- usuń zaznaczone takty
Zaznaczanie Przenieś zaznaczenie do:
/
- poprzedniej / następnej nuty
Ctrl+ / Ctrl+
- poprzedniego / następnego taktu
Alt+ / Alt+
- wyższej / niższej nuty w akordzie lub na pięciolinii
Ctrl+Alt+ / Ctrl+Alt+
- najwyższej / najniższej nuty w akordzie
  Zaznacz do:
Shift+ / Shift+
- poprzedniej / następnej nuty (akordu)
Ctrl+Shift+‘ / Ctrl+Shift+
- początku / końca taktu
Shift+ / Shift+
- nuty (akordu) na pięciolinii powyżej / poniżej
Shift+Home / Shift+End
- początku / końca linii
Ctrl+Shift+Home / Ctrl+Shift+End
- początku / końca partytury
Ctrl+A
- zaznacz wszystko
Tekst Dodaj pole tekstowe:
Ctrl+T
- tekst pięciolinii
Ctrl+Shift+T
- tekst systemowy
Alt+T
- oznaczenie tempa
Ctrl+L
- słowa
Ctrl+K
- symbol akordu
Ctrl+G
- basso continuo
Ctrl+M
- znak rewizyjny
  Formatowanie zaznaczonego tekstu:
Ctrl+B
- pogrubienie
Ctrl+I
- kursywa
Ctrl+U
- podkreślenie
Oznaczenia Dodaj (do zaznaczonej nuty lub nut):
<
- crescendo
>
- diminuendo
S
- łuk
Shift+S
- staccato
Shift+N
- tenuto
Shift+O
- marcato
Shift+V
- sforzato
Edycja  
X
- odwróć kierunek laseczki, łuku
Shift+X
- odwróć główkę nuty
V
- przełącz widoczność - widoczny / niewidoczny
Ctrl+Shift+ / Ctrl+Shift+
- przenieś belkowanie na wyższą / niższą pięciolinię
M
- utwórz pauzę wielotaktową
{
- zmniejsz rozciągnięcie w takcie
}
- zwiększ rozciągnięcie w takcie
Ctrl+E
- edytuj element
  W Trybie edycji
/
- przesuń o 0,1 sp w lewo / prawo
Ctrl+ / Ctrl+
- przesuń o 1 sp w lewo / prawo
Widok Widok strony:
Ctrl+-
- pomniejsz
Ctrl++
- powiększ
Ctrl+0 (zero)
- ustaw powiększenie na 100%
  Pokaż stronę:
Home
- pierwszą
End
- ostatnią
PgUp
- poprzednią
PgDn
- następną
  Pokaż okno:
P
- klawiatura pianina
I
- instrumenty
F4
- centrum startowe
F6
- filtr zaznaczenia
F8
- kontroler obiektów
F9
- paleta
F10
- mikser
F11
- panel odtwarzania
F12
- nawigator
Z
- zakładka palety symboli
Shift+K
- oznaczenia tonacji
Shift+T
- oznaczenia metryczne
   
 
Sponsorowane przez: Vinella