Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Program automatycznie rozmieszcza grafikę nutową i oznaczenia. Podczas dopracowywania końcowego efektu graficznego potrzebna będzie dodatkowa, ręczna edycja wybranych detali. Na rozmieszczenie elementów w całej partyturze mamy wpływ za pomocą menu Style -> Ogólne -> Takty, gdzie ustawiamy m.in. minimalną szerokość taktu, gęstość rozmieszczenia, minimalne odległości nut, grubości pięciolinii, laseczek, kresek taktowych i cały szereg innych. Większość parametrów podanych jest w jednostce sp, omówionej w zakładce Skalowanie.
Belkowanie
Grupowanie nut odbywa się automatycznie. Rodzaj belkowania możemy ustawić ręcznie. W tym celu zaznaczamy właściwą nutę i klikamy dwukrotnie w odpowiednią komórkę w Palecie -> Właściwości belki. Możemy m.in. połączyć więcej nut jedną belką ,
rozdzielić belkowanie ,
wybrać chorągiewki itp.
W MuseScore możliwe jest belkowanie przez dwie pięciolinie. W tym celu zaznaczamy nuty, które chcemy przenieść na górną pięciolinię i Ctrl+Shift+ . Podobnie przeniesienie na dół: Ctrl+Shift+.
Program automatycznie ustawia kierunek laseczek. Można odwracać ich kierunek klawiszem X. Podobnie odwracamy kierunek i miejsce wystąpienia łuków.
Tryb edycji
Tryb edycji służy do modyfikowania większości elementów grafiki nutowej i edytowania tekstów w partyturze. Tryb ten włączamy podwójnym kliknięciem w obiekt lub zaznaczając i Ctrl+E. Włączenie Trybu edycji sygnalizowane jest na Pasku stanu w prawym dolnym rogu ekranu. Wyłączamy ten tryb klikając w puste miejsce partytury lub Esc.
W Trybie edycji pojawiają się uchwyty regulacyjne służące do zmiany położenia, rozmiaru i kształtu obiektów za pomocą myszy, a także przy użyciu strzałek na klawiaturze. Każde naciśnięcie strzałki przesunie zaznaczony uchwyt regulacyjny o 0,1 sp, a z wciśniętym Ctrl o 1 sp.
Trybu edycji używamy m.in. do zmiany kształtu znaków crescendo i diminuendo , rozmiarów i kształtu krzywizny łuków , długości laseczek i pochylenia belkowania .
Należy umiejętnie używać prawego uchwytu regulującego długość oznaczeń, takich jak łuki, znaki crescendo i diminuendo, volty, przenośniki oktawowe i pedalizacja. Przeciąganie myszą i zwykłe przesuwanie strzałkami z klawiatury służy jedynie do drobnych korekt. Większe zmiany ich długości powinny być wykonane strzałkami z klawiatury z wciśniętym Shift. Końcowy uchwyt tych znaków zacznie wędrować od nuty do nuty. Jednocześnie przesuwa się zakotwiczenie uchwytu widoczne jako brązowa przerywana linia. W ten sposób edytowane znaki będą prawidłowo zmieniać swój kształt wraz z późniejszymi korektami układu strony czy skalowania. Np. w przypadku łamania pięciolinii dłuższe znaki będą automatycznie dzielone na części, zachowując swoje początkowe i końcowe zakotwiczenie.
W celu poprawienia odstępów możemy przesuwać nuty w poziomie. Klikamy dwukrotnie nutę lub zaznaczamy i Ctrl+E. Strzałkami na klawiaturze przesuwamy nutę o 0,1 sp, a z wciśniętym Ctrl o 1 sp.
Nuta odrywa się od laseczki . Po wyłączeniu Trybu edycji przez kliknięcie w puste miejsce partytury lub Esc laseczka przyklei się do nuty w nowym miejscu. Podobnie przesuwamy pauzy, znaki chromatyczne i oznaczenia metryczne.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella