Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Tryby pracy
W MuseScore używane są dwa podstawowe tryby pracy:Tryb standardowy i Tryb wprowadzania nut.
W zależności od wyboru trybu pracy realizowane są odmienne funkcje programu.
Trybu wprowadzania nut używamy jedynie w celu wprowadzania nut do partytury.
Tryb standardowy służy do wielu czynności edytorskich, jak zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie, dodawanie graficznych i tekstowych detali zapisu nutowego.
Domyślnie program działa w Trybie standardowym. Kursor ma typowy kształt strzałki.
Możliwe jest zaznaczanie dowolnego elementu partytury. Zaznaczenie jest wyróżnione na niebiesko.
Tryb wprowadzania nut włączamy i wyłączamy przyciskiem na Pasku narzędzi lub klawiszem N .
Tryb ten można też wyłączać Esc.
Po włączeniu Trybu wprowadzania nut pojawia się w partyturze wyraźne pionowe niebieskie pole kursora, wskaźnik myszy ma kształt strzałki skierowanej w górę z towarzyszącą jej niebieską nutą .
Przycisk Wpisywanie nut (N) wyświetlany jest jako wciśnięty. Dodatkowo włączenie tego trybu sygnalizowane jest na Pasku stanu w prawym dolnym rogu ekranu .
W MuseScore dostępny jest także Tryb edycji więcej»
Typowe funkcje
W MuseScore wiele funkcji działa identycznie jak w innych programach komputerowych np.: otwieranie dokumentu, zapisywanie czy drukowanie.
Identycznie działają także najbardziej popularne skróty klawiaturowe jak: kopiuj: Ctrl+C, wklej: Ctrl+V,
zaznacz wszystko: Ctrl+A, drukuj: Ctrl+P, zapisz: Ctrl+S itp.
Możliwe jest także cofanie ostatnio wprowadzonych zmian - Ctrl+Z, przydatne zwłaszcza w razie przypadkowego skasowania lub popsucia czegoś.
Podobnie jak w innych programach, dostępne jest Menu kontekstowe, otwierane PPM. Wskazując kursorem myszy wybrany element partytury i klikając PPM otrzymamy listę poleceń dostępnych dla wskazanego elementu.
Polecenia z tej listy wykonujemy tradycyjnie LPM.
     
 
Widok partytury
Każda partytura po otwarciu ustawiona jest do lewego górnego narożnika okna roboczego i wyświetlana w wielkości 100%.
Dopasowanie rozmiaru i położenia do rozdzielczości monitora ma wpływ na wygodę pracy z partyturą.
Rozmiar można zmieniać klawiszami + i - z jednoczesnym przytrzymaniem Ctrl. Można to także zrobić wybierając odpowiednią wartość na pasku narzędzi w polu Powiększenie .
Klawisz Home ustawia 1 stronę partytury w lewym górnym rogu. PgUp przenosi do poprzedniej strony partytury, PgDn do następnej.
Położenie i rozmiar partytury można zmieniać kręcąc kółkiem myszy:
- przesuwanie w pionie - kręcenie kółkiem myszy,
- przesuwanie w poziomie - kręcenie kółkiem z naciśniętym Shift,
- zmiana powiększenia - kręcenie z naciśniętym Ctrl.
Wymienione sposoby zmiany rozmiaru i położenia działają bez względu na tryb pracy programu.
W Trybie standardowym można też przesuwać partyturę myszą - łapiąc precyzyjnie LPM w dowolnym pustym miejscu i przeciągając. Kursor przybiera kształt poczwórnej strzałki .
 
 
Sponsorowane przez: Vinella