Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Podobnie jak w innych programach komputerowych - także i w MuseScore kluczowa dla sprawnej obsługi jest umiejętność zaznaczania wybranego fragmentu - np. w celu skopiowania, edycji czy skasowania. Może to być jedna nuta, takt, większy fragment, wybrane elementy graficzne czy tekstowe lub cała partytura.
Zaznaczanie myszą
Nutę zaznaczamy klikając w nią. Fragment zapisu można zaznaczyć klikając pierwszą i ostatnią nutę wybranego obszaru z naciśniętym Shift.
Możliwe jest też zaznaczanie wybranego obszaru przez przeciąganie myszą. Ustawiamy kursor w pustym miejscu partytury, naciskając Shift i przytrzymując LPM przesuwamy mysz w dół i w prawo. Obserwujemy zaznaczany obszar otoczony niebieskim prostokątem i na koniec puszczamy LPM i Shift.
Cały takt można zaznaczyć klikając LPM w puste miejsce pięciolinii w wybranym takcie.
Zaznaczanie za pomocą klawiatury
Zaznaczenie można rozszerzyć od wskazanego miejsca o kolejne nuty: Shift+.
Podobnie w drugą stronę: Shift+.
Zaznaczenie można rozszerzyć do końca taktu: Ctrl+Shift+ i do początku: Ctrl+Shift+.
Wielokrotne użycie: Ctrl+Shift+ powiększa zaznaczenie o kolejne takty.
Rozszerzenie zaznaczenia w systemie na pięciolinie powyżej: Ctrl+Shift+ i poniżej: Ctrl+Shift+.
Shift+End rozszerza zaznaczenie do końca linijki. Podobnie - Shift+Home do początku.
Zaznaczenie do końca partytury: Ctrl+Shift+End. Do początku partytury: Ctrl+Shift+Home.
Zaznaczenie całej partytury - Ctrl+A.
Zaznaczanie z użyciem menu kontekstowego
Klikając PPM w dowolny detal zapisu możemy skorzystać z polecenia Zaznacz i dalej np. Wszystkie podobne elementy. PPM -> Zaznacz -> Więcej... daje kolejne możliwości sprecyzowania tego polecenia.
Filtr zaznaczenia
Jak ważne jest dla usprawnienia pracy precyzyjne zaznaczanie nie tylko nut, ale także innych detali partytury świadczy wprowadzenie w MuseScore nowego narzędzia, jakim jest Filtr zaznaczenia - menu Widok -> Filtr zaznaczenia lub F6. W tym oknie możemy jeszcze precyzyjniej wybrać interesujący nas zakres zaznaczania.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella