Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Kreator nowej partytury uruchamiamy przez menu Plik -> Nowy lub z klawiatury Ctrl+N.
Zawiera on kilka kolejnych okien, w których wpisujemy lub wybieramy elementy składowe partytury. Wykonamy to w kilku krokach:
1. Wpisujemy tekstowe dane opisowe, jak Tytuł, Kompozytor itp. Możemy je podać już na tym etapie lub uzupełnić później. Następnie klikamy Dalej > .
2. Wybieramy jeden z dostępnych szablonów i przechodzimy do 4. kroku lub tworzymy własny układ klikając General -> Wybierz instrument(y) i Dalej > .
3. Dodajemy do partytury instrumenty z rozwijanych list z grupami instrumentów i Dalej > .
4. Wybieramy tonację. Jeżeli tempo ma być w wyświetlane partyturze, to zaznaczamy pole Tempo oraz ustawiamy wartość metronomiczną i Dalej > .
5. Ustawiamy metrum, zaznaczamy w miarę potrzeby pole Przedtakt oraz ustawiamy jego wartość, wpisujemy liczbę taktów i Zakończ .
Do okna wyboru instrumentów mamy zawsze dostęp przez menu Edytuj -> Instrumenty lub z klawiatury  I .
W tym oknie dodajemy i usuwamy instrumenty, zmieniamy kolejność ich ustawienia w partyturze.
Standardowo wyświetlany jest zestaw Popularne instrumenty.
Rozwijana lista nad grupami instrumentów daje możliwość wyboru zestawów jazzowych, orkiestrowych lub np. wszystkich dostępnych w programie .
Jeżeli tworząc partyturę nie podaliśmy tytułu utworu czy kompozytora, możemy uzupełnić te dane później przez menu Dodaj -> Tekst.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella