Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Dostępnych jest kilka sposobów wprowadzania nut do partytury.
Włączając Tryb wprowadzania nut przyciskiem na Pasku narzędzi lub klawiszem N możemy rozpocząć wpisywanie nut do patytury:
Podstawowe sposoby wprowadzania nut w MuseScore
Za pomocą ekranowej klawiatury fortepianu:
1. Otwórz okno Klawiatura fortepianu - P lub menu Widok -> Klawiatura fortepianu.
2. Włącz Tryb wprowadzania nut
3. Wpisuj nuty używając ekranowej Klawiatury fortepianu
Nuty w dwudźwiękach i akordach uzupełniamy trzymając Ctrl
Używając klawiatury komputerowej:
1. Wpisuj nuty używając klawiszy odpowiadających nazwom dźwięków: C D E F G A B
Dwudźwięki i akordy tworzymy trzymając Shift i dopisując nazwy dźwięków z klawiatury.
Za pomocą cyfr z wciśniętym Alt dodajemy do zaznaczonej nuty interwały w górę: tercję Alt+3,
kwartę Alt+4 itp.
Korzystając z myszy:
1. Włącz Tryb wprowadzania nut
2. Wpisuj nuty używając myszy
Nuty wpisujemy klikając kursorem nutowym w odpowiednie miejsce na pięciolinii .
Tak samo uzupełniamy nuty w dwudźwiękach i akordach .
Wartości rytmiczne
Używając opisanych metod wpisywaliśmy ćwierćnuty, ponieważ jest to domyślna wartość w MuseScore.
Zmiana wartości odbywa się
za pomocą cyfr z klawiatury:
1
  2
  3
  4
  5   6   7
Do tego celu służą także przyciski na Pasku narzędzi . Wartość wybieramy przed umieszczeniem nuty na pięciolinii.
Kropkę wydłużającą wartość dodajemy z Paska narzędzi lub kropką z klawiatury.
Warto wypróbować bardzo wygodne funkcje dostępne z klawiatury: Q - skraca wartość wpisanej nuty o połowę,
W - wydłuża wartość wpisanej nuty dwukrotnie, R - powtarza ostatnią wpisaną nutę.
Pauzy
Pauzy o wybranej wartości wpisujemy naciskając 0 (zero) na klawiaturze. Puste takty wypełnione są w MuseScore pauzami. Wpisywane nuty zastępują pauzy. Kasując nutę otrzymujemy pauzę o takiej samej wartości.
Więcej...
Dodatkowy opis wykonania każdego z tych sposobów znajduje się w zakładce Ćwiczenia.
Wprowadzanie nut zostało w MuseScore 2.0 i 2.1 znacznie rozbudowane. Możliwe jest już m.in. wprowadzanie nut w czasie rzeczywistym. Sa one opisane w zakładce Zaawansowane wprowadzanie nut.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella