Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Tworzenie partii poszczególnych instrumentów (nazywanych w poprzednich wersjach tłumaczenia wyciągami głosów) prześledzimy na przykładzie partytury stworzonej z szablonu.
Wybieramy menu Plik -> Nowy lub Ctrl+N.
W oknie Utwórz nową partyturę wpiszemy Tytuł: Kwartet i Dalej > .
W następnym oknie wybierzemy plik z szablonu z sekcji Chamber Music -> String Quartet i Zakończ .
Otrzymaliśmy pustą partyturę dla kwartetu smyczkowego.
Partie stworzymy za pomocą menu Plik -> Partie. Pojawi się okno wyboru i nadawania nazw partiom.
Klikamy Wszystkie nowe .
Program zaproponuje nazwy partii takie, jak nazwy instrumentów w partyturze. Klikamy OK i do zakładki z plikiem Kwartet otrzymujemy rozbudowany zestaw zakładek zatytułowanych tak, jak partie .
MuseScore tworzy jeden plik zawierający partyturę i partie. Zmiany wprowadzane w partyturze automatycznie są uwzględniane w głosach i odwrotnie - korekty w głosach pojawiają się automatycznie w partyturze. Każdą z patii można oddzielnie wydrukować. Możliwy jest też eksport partii do oddzielnych plików.
Możliwy jest też eksport partii do oddzielnych plików: menu Plik -> Eksportuj partie.
Pauzy wielotaktowe tworzymy M lub przez menu Style -> Ogólne -> Partytura -> Włącz pauzy wielotaktowe.
Tam też znajduje się polecenie Ukrywaj puste pięciolinie.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella