Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Zapis
Dokumenty programu MuseScore zapisywane są domyślnie z rozszerzeniem *.mscz
Program wykonuje automatycznie zapis z częstotliwością określoną w menu Edytuj -> Właściwości -> Ogólne -> Autozapisywanie.
Równolegle z plikiem głównym zawsze zachowywana jest kopia zapasowa. Pozwala to na odzyskanie danych w wypadku zawieszenia się komputera.
Eksport
Możliwy jest eksport partytury do wielu formatów za pomocą menu Plik -> Eksportuj...
Dostępne są: formaty XML, MIDI, PDF, PNG, SVG, WAV, FLAC, OGG, MP3
Możliwy jest też eksport wyciągów głosów do oddzielnych plików.
Przechwytywanie obrazu
Do wykorzystania w innych programach przydadzą się niekiedy krótkie przykłady, będące fragmentami partytury.
Takie wycinki otrzymujemy w MuseScore narzędziem Przechwytywanie obrazu . Interesujący nas fragment partytury wybieramy prostokątem wyboru . Jego położenie, kształt i wielkość ustalamy ręcznie uchwytami regulacyjnymi lub w milimetrach w oknie Kontroler obiektów.
Wybrany wycinek kopiujemy Ctrl+C i wklejamy do dokumentu docelowego Ctrl+V. Może to być np. MSWord lub dowolny program do edycji grafiki czy składu publikacji.
Po kliknięciu PPM w prostokąt wyboru otrzymujemy dostęp do szeregu opcji tego narzędzia - np. określania rozdzielczości lub zapisu wycinka jako pliku w kilku formatach.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella