Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partir/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Opcje programu
W menu Edytuj -> Właściwości znajduje się rozbudowany zestaw zakładek z ustawieniami programu.
W zakładce Ogólne ustawiamy podstawowe parametry MuseScore - m.in.:
- wygląd okna po starcie programu - m.in.: rodzaj dokumentu otwieranego automatycznie,
- widoczność Centrum startowego, Panelu odtwarzania i Nawigatora,
- lokalizacja folderów przechowujących nasze partytury, szablony i style,
- język programu, wraz z dostępem do aktualizacji tłumaczenia,
- wybór stylu wyświetlania programu,
- częstotliwość automatycznego zapisu.
Kolejne zakładki zawierają m.in. ustawienia dotyczące importu i eksportu danych oraz parametrów urządzeń audio.
W zakładce Skróty mamy podgląd dostępnych w MuseScore skrótów klawiaturowych.
Istnieje możliwość definiowania własnych skrótów.
Można np. ustawić wpisywanie dźwięku h klawiszem H, zamiast B.
Opcje Palety
Paleta jest bardzo rozbudowanym zestawem zakładek. Klikając w belki tytułowe zakładek otwieramy lub zamykamy ich zawartość. Otwarcie wielu zakładek powoduje, że nie mieszczą się one na ekranie. Klikając PPM w nagłówek okna Paleta możemy zaznaczyć opcję otwierania tylko jednej, potrzebnej aktualnie zakładki .
Poza standardowymi obszarami roboczymi: Podstawowym i Zaawansowanym, które nie dają się edytować można zdefiniować nowy obszar roboczy, dostosowany do własnych potrzeb w menu Edytuj -> Obszary robocze -> Nowy. Pozwala to dodawać i usuwać zakładki oraz wstawiać do komórek potrzebne symbole przeciągając je z biblioteki symboli otwieranej klawiszem Z.
Wybór obszarów roboczych dostępny jest też w dolnej części okna Paleta .
 
Sponsorowane przez: Vinella