Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Grupy niemiarowe tworzymy zastępując nimi zaznaczone nuty lub pauzy za pomocą menu Nuty -> Grupy niemiarowe lub z klawiatury Ctrl+3 - triola, Ctrl+5 - kwintola itp.
Zastąpienie nuty grupą niemiarową daje w rezultacie tę nutę jako pierwszą z grupy i dalej pauzy, które możemy zastąpić kolenymi nutami grupy .
Zastąpienie pauzy grupą niemiarową daje w rezultacie grupę złożoną z samych pauz .
 
Menu Nuty -> Grupy niemiarowe -> Inne daje dostęp do kreatora własnych grup .
W Proporcji podajemy planowaną liczbę nut oraz liczbę nut o wybranej wartości jaka wynikałaby z podziału regularnego.
Przykładowo:
11 trzydziestodwójek w miejsce ćwierćnuty:
w ćwierćnucie mieści się 8 trzydziestodwójek, a potrzebujemy 11 - proporcja = 11/8.
11 szesnastek w miejsce ćwierćnuty:
w ćwierćnucie mieszczą się 4 szesnastki, a potrzebujemy 11 - proporcja = 11/4.
 
 
 
Sponsorowane przez: Vinella