Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Dodawanie taktów
Nowy takt na końcu partytury dodajemy z klawiatury:
- Ctrl+B lub
- menu Dodaj -> Takty -> Dodaj jeden takt.
Większą liczbę taktów na końcu dodajemy:
- używając wielokrotnie Ctrl+B lub
- Alt+Shift+B i podając liczbę taktów lub
- menu Dodaj -> Takty -> Dodaj takty.
Wstawianie taktów
Możemy wstawić takt w dowolnym wybranym miejscu partytury.
Wskazujemy takt, przed którym ma się pojawić takt dodatkowy, zaznaczając nutę, pauzę lub cały takt i dalej:
- naciskamy na klawiaturze Insert lub
- menu Dodaj -> Takty -> Wstaw jeden takt.
Więcej taktów wstawiamy zaznaczając miejsce i dalej:
- naciskając kilka razy Insert lub
- Ctrl+Insert i podając liczbę taktów lub
- menu Dodaj -> Takty -> Wstaw takty.
Usuwanie taktów
Klawiszem Del usuwamy zawartość zaznaczonego taktu. Znajdujące się w nim nuty zostaną zastąpione pauzami.
Wybrane takty możemy usunąć, zaznaczając je i Ctrl+Del lub menu Edytuj -> Takt -> Usuń zaznaczone takty.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella